وبلاگ تخصصی مهندسی مکانیک

قالب این وبلاگ دجار اشکالاتی شده . در اولین فرصت مشکل حل خواهد شد دوستان عزیز .

+ نوشته شده در  ساعت   توسط فرخ بشیریان 

جدول تراز - راهنمای انتخاب واحد دانشگاه آزاد اسلامی

102

مکانیک _ ساخت و تولید

تبریز

تمام‌وقت

*

5697

0

723

مکانیک _ ساخت و تولید

خمینی شهر

تمام‌وقت

4890

5285

811

مکانیک _ ساخت و تولید

شهرمجلسی

تمام‌وقت

4789

5232

907

مکانیک _ ساخت و تولید

نجف آباد

تمام‌وقت

*

6248

0

1255

مکانیک _ ساخت و تولید

تهران مرکزی

تمام‌وقت

*

5587

0

1638

مکانیک _ ساخت و تولید

بیرجند

تمام‌وقت

4044

5499

3081

مکانیک _ ساخت و تولید

تاکستان

تمام‌وقت

4990

6265

4487

مکانیک _ ساخت و تولید

ساوه

تمام‌وقت

5210

6384

5270

مکانیک _ ساخت و تولید

خمینی شهر

پاره‌وقت

5011

5492

5289

مکانیک _ ساخت و تولید

شهرمجلسی

پاره‌وقت

4893

5370

5700

مکانیک _ ساخت و تولید

تاکستان

پاره‌وقت

5225

6112

5908

مکانیک _ ساخت و تولید

ساوه

پاره‌وقت

5719

6285

101

مکانیک _ طراحی جامدات

تبریز

تمام‌وقت

*

6034

0

464

مکانیک _ طراحی جامدات

خوی

تمام‌وقت

4749

5809

722

مکانیک _ طراحی جامدات

خمینی شهر

تمام‌وقت

*

5899

0

850

مکانیک _ طراحی جامدات

کاشان

تمام‌وقت

*

5634

0

1047

مکانیک _ طراحی جامدات

دشتستان

تمام‌وقت

4395

4983

1061

مکانیک _ طراحی جامدات

اسلامشهر

تمام‌وقت

5611

6170

1095

مکانیک _ طراحی جامدات

پرند

تمام‌وقت

*

5819

0

1216

مکانیک _ طراحی جامدات

تهران علوم تحقیقات

تمام‌وقت

*

6878

0

1253

مکانیک _ طراحی جامدات

تهران مرکزی

تمام‌وقت

*

6667

0

1322

مکانیک _ طراحی جامدات

دماوند

تمام‌وقت

5635

6611

1908

مکانیک _ طراحی جامدات

مشهد

تمام‌وقت

*

6301

0

2047

مکانیک _ طراحی جامدات

اهواز

تمام‌وقت

*

5850

0

2136

مکانیک _ طراحی جامدات

دزفول

تمام‌وقت

4984

5574

2209

مکانیک _ طراحی جامدات

شوشتر

تمام‌وقت

4645

5557

2309

مکانیک _ طراحی جامدات

ابهر

تمام‌وقت

*

5024

0

2436

مکانیک _ طراحی جامدات

سمنان

تمام‌وقت

*

5139

0

2997

مکانیک _ طراحی جامدات

مرودشت

تمام‌وقت

5304

6033

3038

مکانیک _ طراحی جامدات

نیریز

تمام‌وقت

4247

4705

3079

مکانیک _ طراحی جامدات

تاکستان

تمام‌وقت

*

5035

0

3126

مکانیک _ طراحی جامدات

قزوین

تمام‌وقت

*

5897

0

3185

مکانیک _ طراحی جامدات

سنندج

تمام‌وقت

4967

5913

3868

مکانیک _ طراحی جامدات

الیگودرز

تمام‌وقت

4006

5520

3945

مکانیک _ طراحی جامدات

خرم آباد

تمام‌وقت

5027

5701

4378

مکانیک _ طراحی جامدات

اراک

تمام‌وقت

*

6032

0

4813

مکانیک _ طراحی جامدات

بافق

تمام‌وقت

4085

4022

5226

مکانیک _ طراحی جامدات

خوی

پاره‌وقت

4893

5812

5269

مکانیک _ طراحی جامدات

خمینی شهر

پاره‌وقت

5069

5699

5304

مکانیک _ طراحی جامدات

کاشان

پاره‌وقت

5512

5920

5327

مکانیک _ طراحی جامدات

دشتستان

پاره‌وقت

5411

5716

5332

مکانیک _ طراحی جامدات

اسلامشهر

پاره‌وقت

5819

6245

5344

مکانیک _ طراحی جامدات

پرند

پاره‌وقت

5903

6311

5354

مکانیک _ طراحی جامدات

دماوند

پاره‌وقت

5772

6176

5508

مکانیک _ طراحی جامدات

دزفول

پاره‌وقت

5350

5746

5527

مکانیک _ طراحی جامدات

شوشتر

پاره‌وقت

5210

5652

5557

مکانیک _ طراحی جامدات

ابهر

پاره‌وقت

5200

5494

5680

مکانیک _ طراحی جامدات

مرودشت

پاره‌وقت

5580

6041

5690

مکانیک _ طراحی جامدات

نیریز

پاره‌وقت

5203

5562

5698

مکانیک _ طراحی جامدات

تاکستان

پاره‌وقت

5747

6111

5783

مکانیک _ طراحی جامدات

الیگودرز

پاره‌وقت

5302

5641

5789

مکانیک _ طراحی جامدات

خرم آباد

پاره‌وقت

5472

5824

5972

مکانیک _ طراحی جامدات

بافق

پاره‌وقت

4990

5171

1381

نساجی

شهرری

تمام‌وقت

4750

6492

4374

نساجی

اراک

تمام‌وقت

4913

5341

5371

نساجی

شهرری

پاره‌وقت

6069

6503

4894

نساجی _ مهندسی پوشاک

یزد

تمام‌وقت

4165

4056

1209

نفت

تهران علوم تحقیقات

تمام‌وقت

6294

6694

2903

نفت

فیروزآباد

تمام‌وقت

5174

5781

5643

نفت

فیروزآباد

پاره‌وقت

5401

6231

1122

نفت _ حفاری و استخراج نفت

تهران جنوب

تمام‌وقت

*

5591

0

1210

نفت _ حفاری و استخراج نفت

تهران علوم تحقیقات

تمام‌وقت

5739

6521

2023

نفت _ حفاری و استخراج نفت

امیدیه

تمام‌وقت

4795

5566

3569

نفت _ حفاری و استخراج نفت

گچساران

تمام‌وقت

5011

5613

5483

نفت _ حفاری و استخراج نفت

امیدیه

پاره‌وقت

5369

5803

5745

نفت _ حفاری و استخراج نفت

گچساران

پاره‌وقت

5374

5811

2020

نفت _ مهندسی بهره برداری از منابع نفت

امیدیه

تمام‌وقت

5107

5619

2286

نفت _ مهندسی بهره برداری از منابع نفت

مسجد سلیمان

تمام‌وقت

4830

5483

2996

نفت _ مهندسی بهره برداری از منابع نفت

مرودشت

تمام‌وقت

5390

6011

3568

نفت _ مهندسی بهره برداری از منابع نفت

گچساران

تمام‌وقت

5071

5795

5480

نفت _ مهندسی بهره برداری از منابع نفت

امیدیه

پاره‌وقت

4795

5190

5548

نفت _ مهندسی بهره برداری از منابع نفت

مسجد سلیمان

پاره‌وقت

5301

5702

5679

نفت _ مهندسی بهره برداری از منابع نفت

مرودشت

پاره‌وقت

5509

5811

5744

نفت _ مهندسی بهره برداری از منابع نفت

گچساران

پاره‌وقت

5172

5895

2024

نفت _ مهندسی مخازن نفت

امیدیه

تمام‌وقت

4549

5473

3570

نفت _ مهندسی مخازن نفت

گچساران

تمام‌وقت

5042

5519

5484

نفت _ مهندسی مخازن نفت

امیدیه

پاره‌وقت

5117

5589

5746

نفت _ مهندسی مخازن نفت

گچساران

پاره‌وقت

5111

5573

1203

هسته ای

تهران علوم تحقیقات

تمام‌وقت

*

6310

0

1219

هوا فضا

تهران علوم تحقیقات

تمام‌وقت

*

6593

0

1208

ورزش

تهران علوم تحقیقات

تمام‌وقت

5617

6041

+ نوشته شده در  ساعت   توسط فرخ بشیریان  | 

مطالب قدیمی‌تر